วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนวิชางานฝึกฝีมือ (2100-1004)
คะแนนระหว่างภาค
- ทฤษฎี ( เวอร์เนีย 10 กลางภาค,ปลายภาค 10 ) 20 คะแนน
- เหล็กตัวยู 30 คะแนน
คะแนนปลายภาค
- สอบปฏิบัติ ( การตะไบ การเลื่อย การเจาะ ) 10 คะแนน
- ที่คั่นหนังสือ 20 คะแนน
จิตพิสัย
- มาเรียน ( ขาด 2 คะแนน สาย 1 คะแนน ) 10 คะแนน
- พฤติกรรมระหว่างเรียน 5 คะแนน
- หนังสือ (ทำแบบฝึกหัดส่งครบทุกหน่วย) 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น: